PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 1 juni 2019 - Schrift en Tafel Zondag 1 juni 2019 - Schrift en Tafel

 

Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantsegemeente Zoutelande, Catharinakerk, 7e zondag van Pasen, 2 juni 2019, 9.30 uur

 

ouderling van dienst ​​Ellen Leijnse-Sinke​

diaken van dienst ​Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant​Matty Jesmiatka-Koppejan

organist ​​René Molenaar

voorganger ​​ds. Gerrit Ruitenburg

koster ​​Wim de Visser

leiding nevendienst​​Dina Hengst

beeldpresentatie​Jan Janse

m.m.v. de cantorij o.l.v. Ad Stroo

  ​

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaat staan en verstillen-

 

Aanvangslied – cant. antifoon (LB 640f) allen LB 27:1, 4; cant. antifoon

 

Bemoediging  ​vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

 ​vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Morgenlied – LB 206: cant. 1, 3, 5; allen 2, 4, 6, 7 

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  

​Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,

ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

 

De Schriften

 

Begroeting    vg.​De Heer zal bij u zijn

  ​         allen​De Heer zal u bewaren

 

 

Gebed van de zondag

 

Lezing – Johannes 14:15-21

 

Lied – cant. LB 338k; waarna LB 663

 

Verkondiging

 

Orgelspel​

 

Lied – LB 667: cant. 1, 3; allen 2, 4, 5, 6

 

Gaven en gebeden

 

Voorbeden

 

Inzameling van de gaven – 1. Diaconale Noodhulp -lichtpaarse collectezak- (kort toegelicht in zondagsbrief)​          

          2. Plaatselijk kerkenwerk -donkerpaarse

collectezak-​ cantorij: LB 665

(tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de nevendienst)

 

De Tafel

Nodiging

 

Lofprijzing  ​ vg.​De Heer zal bij u zijn

​ allen​De Heer zal u bewaren 

vg.​Verheft uw harten

​ allen​Wij zijn met ons hart bij de Heer 

​ vg.​Brengen wij dank aan de Heer, onze God 

 ​​ allen​Hij is onze dankbaarheid waardig

 

na (vg.) ‘… en zingen wij U toe’: LB 404b

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: ‘… doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

 

Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408b (I = cant.; II = allen)

 

 

 

 

Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)

 

-Orgelspel: Koraalvoorspel, Schmücke dich, o liebe Seele

          van J.S. Bach

 

Tafellezing – Openbaring 22:12-17

 

Dankgebed

 

Slotlied – LB 769: cant. 1; allen 2, 5, 6

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

             

 

Orgelspel

 

Uitgangscollecte: Plaatselijk kerkenwerk

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw H. Jonker-van Donk, bosweg 19. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaartwaarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Rampen komen helaas nog vaak voor. Diaconieën willen snel kunnen reageren op verzoeken om noodhulp, omdat hetveelal schrijnende en urgente situaties betreft. Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van geweld en natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek om te overleven. Kerk in Actie biedt 

 

 

 

noodhulp en wederopbouw. Daarnaast richt zij zich op rampenpreventie. Ze maakt mensen weerbaar voor klimaatverandering en andere bedreigingen. Direct na een ramp biedt KiA noodhulp: ze voorziet mensen van hun eerste levensbehoeften. Bij de wederopbouw zorgt KiA ervoor dat infrastructuur en woningen worden hersteld en dat mensen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

 

* Kopij kerkblad: maandag 3 juni a.s. wordt uw kopie voor het kerkblad  verwacht. Voor 18.00 uur bij 

 

* Volgende week zondag, 9 juni, vieren we het Pinksterfeest. De dienst begint zoals gewoonlijk om 9.30 uur. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30u
meer details

Film
datum en tijdstip 29-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9.30u
meer details

Duinwandeling
datum en tijdstip 03-10-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.