PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 8 juni 2019 - Pinksteren Zondag 8 juni 2019 - Pinksteren

 

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, Pinksterzondag, 9 juni 2019, 9.30 uur

 

ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde

diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot

organist René Molenaar

voorganger ds, Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse

koster Jasper Overgaauw

beeldpresentatie Jan Janse

m.m.v. Ad Stroo op kornet

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 68:1, 7

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gezongen drempelgebed – LB 680:1, 3, 5 allen; 2 vrouwen; 4 mannen

-waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 704

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften


Begroeting     vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Joël 3:1-5

 

Lied – LB 678:1, 2, 5, 8, 9 allen; 3, 6 vrouwen; 4, 7 mannen

 

Lezing uit het Tweede Testament – Handelingen 2:1-11

 

Lied – LB 674

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 976

 

Gebeden en gaven

 

Wij gedenken Leendert Wouters … en zingen LB 268

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Pinksterzendingscollecte (toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 686

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk zijn vorige week gegaan naar mevrouw M.M. Koppejan-den Herder, Duinweg 113. Deze zondag gaan de bloemen alsnog met een hartelijke groet naar mevrouw H. Jonker-van Donk, Bosweg 19.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen waarvan 85% tot etnische minderheidsgroepen behoren. Veel van deze etnische minderheden hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Ze hebben slechts een Han-Chinese vertaling van de Bijbel tot hun beschikking. Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen, waarvan 60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Vijf leden van een lokale gemeente werken aan de vertaling van de Bijbel. Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling voor de Witte Yi ook een alfabetiseringsprogramma voor hen. Met uw bij drage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat ook de overige boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldwijd zendingsprojecten van Kerk in Actie.

 

* Volgende week zondag, 16 juni, wordt aan de dienst meegewerkt door het koor ‘Met hart en stem’, o.l.v. de heer J. van Driel. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg.

 

* Sinds deze week is er weer ‘open kerk’. Op woensdag, vrijdag en zaterdag staan de deuren van de Catharinakerk van 11.00 – 15.00 uur open voor een ieder die er even wil binnenlopen. Wellicht ook iets om door te geven aan uw gasten?

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30u
meer details

Film
datum en tijdstip 29-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9.30u
meer details

Duinwandeling
datum en tijdstip 03-10-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.