PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 7 juli 2019 Zondag 7 juli 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 7 juli 2019 om 9.30 uur.

 

ouderling van dienst         Ineke Kusse-v.d.Vreugde  

collectante                     Corrie Roelse-de Visser  

kerkrentmeester/collectant    Marcello Adriaanse  

organist         Cees Sanderse  

voorganger         ds. J.van Baardewijk uit Duiven  

leiding nevendienst         Piet de Nooijer  

koster                                     Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie         Jan Jansen  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  868: 1 en 2

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied  654: 4 en 6 

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 30

 

Lied – 793: 3

 

Lezing uit het Tweede Testament –  Lucas 7: 11-17

 

Lied – 939: 1 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 672: 1 en 6

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1 Binnenlands diaconaat.( lichtpaarse collectezak )

2. Plaatselijk kerkenwerk ( donkerpaarse collectezak )

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Tijdens de collecte luisteren we naar het lied “Tienduizend reden”.

 

Slotlied –Lied 416

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel


 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Koole, Bosweg 52.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas. Dat moet anders. Kerk in Actie wil diaconieën ondersteunen in hun werk met en onder kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. Door het geven van advies, door diakenen met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren. En door het beschikbaar stellen van veel informatie.

 

* Volgende week zondag, 14 juni, gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg, weer voor in deze kerk, aanvang 9.30 uur. Tot eind augustus is er weer iedere zondag dienst in de Boshut, aan het eind van de Duinweg in het bos. De dienst zelf begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee.

 

*Op woensdag 10 juli is er in deze kerk het eerste zomeravondconcert. De band “Windbroke” treedt dan op met Keltische muziek. De kerk is om 20.00 uur open en het concert begint om 20.30 uur. Entree: 6 euro.

 

*Het is weer iedere woensdag, vrijdag en zaterdag “Open kerk” in deze kerk. Van 11.00 uur tot 15.00 uur zijn de deuren geopend voor wie even wil binnen kijken of b.v. een kaarsje aansteken. Geeft u het eventueel ook door aan uw gasten? Op zaterdagmiddag is er een gratis bij te wonen orgelconcert, van 14.30 uur tot 15.00 uur. Zaterdag 13 juli bespeelt Piet de Muijnck het orgel. Een gift in de daarvoor aanwezige collectebus behoort tot de mogelijkheden. 

 

*Donderdag 1 augustus a.s. is er weer de jaarlijkse folkloristische dag, waaraan we ook als Catharinakerk graag onze medewerking verlenen. Hebt u boeken die een tweede leven verdienen? Ze zijn welkom en we komen ze halen! Kunt en wilt u op een andere manier een bijdrage verlenen? Vrijwilligers b.v. die enkele uurtjes beschikbaar hebben om b.v. te assisteren bij het buffet? U kunt hiervoor contact opnemen met Nelie Bliek ( tel. 563002 ), Jeannette Marcusse ( tel. 562554), Karin Wouters ( tel. 06-53290665 of Gerrit Ruitenburg ( tel. 561237 ). In het kerkblad van juni en van juli/augustus staat een uitgebreide toelichting

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:  

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-10-2019 om 10.00u
meer details

Gespreksavond Bonhoeffer
datum en tijdstip 15-10-2019 om 20.00 uur
meer details

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.