PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 14 juli 2019 Zondag 14 juli 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 4e zondag van de zomer, 14 juli 2019, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​ Ineke Kusse-van de Vreugde

diaken van dienst​ Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant​ Aart Walraven

organist​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​ Simone Overgaauw-Ringeling

koster​ Jasper Overgaauw

beeldpresentatie​ Jan Janse

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 27:1, 2

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd door LB 27:3 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 412:1, 3, 6

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 30:9-14

 

Lied – LB 119:6, 7, 30

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 10:25-37

 

Lied – LB 320

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 973

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. Gezamenlijk diaconaal project: Versterk de kerk in Syrië** (lichtpaarse collectezak)

​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarsecollectezak) -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 315

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

* Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie / thee / limonade. Ook de gasten in ons midden: drink gezellig een kopje mee!

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Koppejan-Marinnisse, Werendijkseweg 2.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven.Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: Jaarproject van de diaconieën van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande. 

De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen van zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten bleven de achterblijvers samenkomen om te bidden. Om hoop te houden hebben de kerken in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig. Veel huizen en kerken liggen in puin, er is nauwelijks onderwijs, er is onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop. Ook onze diaconie wil zich inzetten voor de nood in Syrië en heeft die als speerpunt genomen voor het jaarproject 2019. Via de kerken krijgen de mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Syrische christenen willen voorkomen dat er nog meer leden vertrekken en hopen dat vetrokken christenen terugkeren. Laten wij ons steentje bijdragen om de enorme nood van de Syriërs draaglijker te maken en geef gul in de collecte van deze zondag.

 

* Volgende week zondag gaat in de Catharinakerk, 9.30 uur, voor ds. Gerrit Ruitenburg. Tot eind augustus is er iedere zondag dienst in de Boshut, aan het eind van de Duinweg in het bos. De dienst zelf begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee.

 

 

 

 

*Donderdag 1 augustus a.s. is er weer de jaarlijkse folkloristische dag, waaraan we ook als Catharinakerk graag onze medewerking verlenen. Hebt u boeken die een tweede leven verdienen? Ze zijn welkom en we komen ze halen! Kunt en wilt u op een andere manier een bijdrage verlenen? Vrijwilligers b.v. die enkele uurtjes beschikbaar hebben om b.v. te assisteren bij het buffet? U kunt hiervoor contact opnemen met Nelie Bliek ( tel. 563002 ), Jeannette Marcusse ( tel. 562554), Karin Wouters ( tel. 06-53290665 of Gerrit Ruitenburg ( tel. 561237 ). In het kerkblad van juni en van juli/augustus staat een uitgebreide toelichting

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-10-2019 om 10.00u
meer details

Gespreksavond Bonhoeffer
datum en tijdstip 15-10-2019 om 20.00 uur
meer details

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.