PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 28 juli 2019 zondag 28 juli 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 6ezondag van de zomer, 28 juli 2019, 9.30 uur

ouderling van dienst                 Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant        Wim Duvekot
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                   Dina Hengst
koster                                      Rianne Vos-Wouters
beeldpresentatie                       Willy Francke-Dominicus

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 138:1, 2 

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Gezongen drempelgebed – LB 275 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299e(alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 868:1, 2, 5

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 18:16-33

Lied – LB 105:1, 2, 3

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 11:1-13

Lied – LB 995

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 1008

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Roosevelthuis** (lichtpaarse collectezak)
                                               2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 903:1, 2, 3

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemenuit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw M. Krijger-Bolier, Borné 34.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
* Er is nevendienstvoor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

*Inzameling van de gaven toegelicht:In februari 2016 opende NieuwHydepark (voormalig Roosevelthuis) voor het eerst haar deuren voor vakantiegasten. Het gebouw staat op een prachtige plek in het landgoed Hydepark, met uitzicht op de hertenweide, de vijver en de oranjerie. In de omgeving vindt u de afwisselende Kaapse Bossen met hun mooie zandverstuivingen.
Het nieuwgebouwde vakantiehotel beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. Het oogt licht en ruimtelijk en u heeft door het hele gebouw zicht op de prachtige omgeving. Alle kamers beschikken over aangepaste badkamer, zijn licht en ruimtelijk ingericht.  Ook zijn alle kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en een alarmeringssysteem. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel.
Er zijn 21 eenpersoons- en 9 tweepersoonskamers voor de vakantiegasten beschikbaar.
Bij Nieuw Hydepark staan gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop.
De diaconale inzameling is bedoeld om mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan in staat te stellen een week in Nieuw Hydepark door te brengen, met begeleiding van vrijwilligers.

*Volgende week zondag, 4 augustus, 9.30 uur, is de voorganger in Catharinakerk ds. Gerrit Ruitenburg. Tot eind augustus is er iedere zondag dienst in de Boshut, aan het eind van de Duinwegin het bos. De dienst zelf begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 uurbent u welkom voor een kopje koffie/thee.
 
* In de zomerperiode is er wekelijks ‘open kerk’. Op woensdag, vrijdag en zaterdag staan de deuren van de Catharinakerk van 11.00 – 15.00 uur open voor eenieder die er even wil binnenlopen. Wellicht ook iets om door te geven aan uw gasten? Op zaterdagmiddag wordt ‘open kerk’ besloten met een (klein) orgelconcertop het Bätz-Witte orgel, van 14.30 – 15.00 uur. Zaterdag 3 augustuswordt het orgel bespeeld door Jan Wisse. Toegang is vrij. Wel wordt u de mogelijkheid geboden tot een gift in de collectebus bij de uitgang.

Startweekend 2019
Zondag 15 september a.s. is er zowel in Biggekerke/Meliskerke, als in Koudekerke als ook in Zoutelande de jaarlijkse startzondag. Om de verbinding tussen onze gemeenten te bevorderen wordt dit jaar een bijzondere, gezamenlijke activiteit georganiseerd op zaterdag14 september, in of rond de Catharinakerkin Zoutelande:startzaterdag
Het programma, gepland van 17 – ong. 20 uur, ziet er als volgt uit:
17.00 uur: familiefilm in de kerkzaal, met name voor de kinderen
18.00 – 20.00 uur: gezamenlijke maaltijd. Voor deze maaltijd vragen wij u ook zelf iets mee te nemen; u kunt denken aan: - belegde broodjes - pan soep - hartige taart - salade - rauwkost - gehaktballetjes in (pinda)saus - stokbroodje, met bijvoorbeeld Franse kaasjes - fles wijn, pak sap, fles limonade, e.d.- toetje
Ongetwijfeld weet u zelf vast ook wel wat lekkers te bedenken.

Het landelijke thema van het Startweekend luidt: ‘een goed verhaal’. In het licht van dit thema vragen wij u zèlf een goed verhaal te schrijven van maximaal acht minuten. Het verhaal mag fictie zijn, maar ook non-fictie, (auto)biografisch, anekdotisch of wat ook. Het mag komisch zijn, ontroerend, hilarisch, maar in elk geval ‘een goed verhaal’. Uw verhaal moet wel vòòr 31 augustus a.s. per e-mail zijn aangeleverd via Het organiserend comité beoordeelt de inzendingen en nodigt ‘de winnaar’ uit haar of zijn verhaal tijdens de maaltijd ‘als tussengerecht’ op te dienen.  
Het spreekt voor zich dat u allen van harte welkom bent!
Nader bericht volgt!

P.s., voor het meedoen aan de startzaterdag hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.

*Donderdag 1 augustusa.s. is er weer de jaarlijkse folkloristische dag, waaraan we ook als Catharinakerk graag onze medewerking verlenen. Kunt en wilt u op de een of andere manier een bijdrage leveren? Bijvoorbeeld door iets lekkers aan te leveren voor bij de koffie (welkom via de consistoriedeur, tussen 10 en 12 uur)? Of hebt u wellicht enkele uurtjes beschikbaar om te assisteren bij het buffet? U kunt hiervoor (nog) contact opnemenmet Nelie Bliek (tel. 563002 ), Jeannette Marcusse (tel. 562554), Karin Wouters (tel. 06-53290665) of Gerrit Ruitenburg (tel. 561237). In het kerkblad van juli/augustusstaat een uitgebreidetoelichting.

*Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

* Berichten voor de zondagsbriefgraag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

* Indien u de kerkdienstlater wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 24-08-2019 om 11.00 uur
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 24-08-2019 om 14.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 25-08-2019 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 28-08-2019 om 11.00 uur
meer details

 
Startweekend 2019
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.