PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 4 augustus 2019 Zondag 4 augustus 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 7e zondag van de zomer, 4 augustus 2019, 9.30 uur

 

ouderling van dienst Jos Boot

diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan

organist René Molenaar

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst Piet de Nooijer

koster Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie Ciska Dijkers-Francke

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 49:1, 2 

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd door LB 49:3 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 103c:1, 2, 4

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting     vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Prediker 2:1-11

 

Lied – LB 797:1, 2, 3, 4 

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 12:13-21

 

Lied – LB 797:5, 6, 7, 8

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 720

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Stichting Palazzoli** (lichtpaarse collectezak) 2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 981

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

* Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie, thee en limonade! Ook de gasten in ons midden: gezellig wanneer u een kopje meedrinkt!


Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Leijnse-Fransbergen, Duinweg 44

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: Palazzoli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten. Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn. 
Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzoli terecht in inloophuizen in Hulst en Vlissingen.
Wat kan Palazzoli bieden?
► Persoonlijk gesprek met een van onze deskundige vrijwilligers 
► Begeleiding bij verliesverwerking, individueel of in een groep
► Creatieve activiteiten
► Ontmoetingsmiddagen lotgenoten
► Documentatiecentrum met informatie over kanker, voeding en behandelingsmethoden
► Huisbezoek
► Lezingen over aan kanker gerelateerde onderwerpen.

 

* Volgende week zondag, 11 augustus, is er om 9.30 uur in de Catharinakerk een dienst van Schrift en Tafel; voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg. Tot eind augustus is er eveneens iedere zondag dienst in de Boshut, aan het eind van de Duinweg in het bos. De dienst zelf begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee.

 

* In de zomerperiode is er wekelijks ‘open kerk’. Op woensdag, vrijdag en zaterdag staan de deuren van de Catharinakerk van 11.00 – 15.00 uur open voor eenieder die er even wil binnenlopen. Wellicht ook iets om door te geven aan uw gasten? Op zaterdagmiddag wordt ‘open kerk’ besloten met een (klein) orgelconcert op het Bätz-Witte orgel, van 14.30 – 15.00 uur. Zaterdag 10 augustus wordt het orgel bespeeld door Cees Sanderse. Toegang is vrij. Wel wordt u de mogelijkheid geboden tot een gift in de collectebus bij de uitgang. 

* Startweekend 2019

Zondag 15 september a.s. is er zowel in Biggekerke/Meliskerke, als in Koudekerke als ook in Zoutelande de jaarlijkse startzondag. Om de verbinding tussen onze gemeenten te bevorderen wordt dit jaar een bijzondere, gezamenlijke activiteit georganiseerd op zaterdag 14 september, in of rond de Catharinakerk in Zoutelande: startzaterdag. 

Het programma, gepland van 17 – ong. 20 uur, ziet er als volgt uit:

16.30 uur: familiefilm in de kerkzaal, met name voor de kinderen

18.00 – 20.00 uur: gezamenlijke maaltijd. Voor deze maaltijd vragen wij u ook zelf iets mee te nemen; u kunt denken aan: - belegde broodjes - pan soep - hartige taart - salade - rauwkost - gehaktballetjes in (pinda)saus - stokbroodje, met bijvoorbeeld Franse kaasjes - fles wijn, pak sap, fles limonade, e.d.- toetje

Ongetwijfeld weet u zelf vast ook wel wat lekkers te bedenken.

 

Het landelijke thema van het Startweekend luidt: ‘een goed verhaal’. In het licht van dit thema vragen wij u zèlf een goed verhaal te schrijven van maximaal acht minuten. Het verhaal mag fictie zijn, maar ook non-fictie, (auto)biografisch, anekdotisch of wat ook. Het mag komisch zijn, ontroerend, hilarisch, maar in elk geval ‘een goed verhaal’. Uw verhaal moet wel vòòr 31 augustus a.s. per e-mail zijn aangeleverd via Het organiserend comité beoordeelt de inzendingen en nodigt ‘de winnaar’ uit haar of zijn verhaal tijdens de maaltijd ‘als tussengerecht’ op te dienen.  

Het spreekt voor zich dat u allen van harte welkom bent!

Nader bericht volgt!

 

P.s., voor het meedoen aan de startzaterdag hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:  

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 24-08-2019 om 11.00 uur
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 24-08-2019 om 14.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 25-08-2019 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 28-08-2019 om 11.00 uur
meer details

 
Startweekend 2019
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.