PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 11 augustus 2019 - Schrift en Tafel Zondag 11 augustus 2019 - Schrift en Tafel

Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantsegemeente Zoutelande, Catharinakerk, 8ste zondag van de zomer, 11 augustus 2019, 9.30 uur

 

ouderling van dienst ​​Jacco Saaman

diakenen van dienst ​Jopie Dingemanse-Hengst

​​​Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant ​Matty Jesmiatka-Koppejan​

organist ​​René Molenaar

voorganger ​​ds. Gerrit Ruitenburg

koster ​​Jasper Overgaauw

leiding nevendienst​Simone Overgaauw-Ringeling

beeldpresentatie​​Bram Bliek

  ​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Aanvangslied – LB 48:1, 3

 

Bemoediging  ​vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

 ​vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Morgenlied – LB 210

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  

​Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,

ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

 

De Schriften

 

Begroeting    vg.​De Heer zal bij u zijn

  ​         allen​De Heer zal u bewaren

 

 

Gebed van de zondag

 

Lezing – Lucas 12:32-40

 

Lied – LB 751

 

Verkondiging

 

Orgelspel​

 

Lied – LB 387

 

Gaven en gebeden

 

Voorbeden

 

Inzameling van de gaven – 1. Werelddiaconaat Zuid-Afrika** (lichtpaarse collectezak) ​         2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

(tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de nevendienst) 

 

De Tafel

Nodiging

 

Lofprijzing ​ vg.​De Heer zal bij u zijn

​ allen​De Heer zal u bewaren 

vg.​Verheft uw harten

​ allen​Wij zijn met ons hart bij de Heer 

​ vg.​Brengen wij dank aan de Heer, onze God 

 ​ allen​Hij is onze dankbaarheid waardig

 

na (vg.) ‘… de lofzang toe te zingen’: LB 404a

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: ‘… doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

 

Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408 e (let wel: de tekst op pag. 807 wordt twee maal gezongen, daarna de tekst op pag. 808)

 

 

 

 

Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)

 ​​-Orgelspel-

Tafellezing – Jesaja 65:17-25

 

Dankgebed

 

Slotlied – LB 763

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

             

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Lous-Janse, Westkapelseweg 62.

Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

** De inzameling van de gaven toegelicht: Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 

 

* Volgende week zondag, 18 augustus, 9.30 uur, Catharinakerk: voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg. Tot eind augustus is er eveneens iedere zondag dienst in de Boshut, aan het eind van de Duinweg in het bos. De dienst zelf begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee.

 

* Startweekend 2019

Zondag 15 september a.s. is er zowel in Biggekerke/Meliskerke, als in Koudekerke als ook in Zoutelande de jaarlijkse startzondag. Om de verbinding tussen onze gemeenten te bevorderen wordt dit jaar een bijzondere, gezamenlijke activiteit georganiseerd op zaterdag 14 september, in of rond de Catharinakerk in Zoutelande: startzaterdag. 

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30 uur: leuke en spannende film voor de kinderen in de kerkzaal; inloop vanaf 16.15 uur

18.00 - 20.00 uur: gezamenlijke maaltijd. U wordt verwelkomd tussen 17.30 en 18.00 uur. Voor de maaltijd vragen wij u ook zelf iets mee te brengen, bij voorkeur iets te eten(drinken, in welke vorm ook, is eventueel voorradig); u kunt denken aan belegde broodjes, pan soep, hartige taart, salade, rauwkost, gehaktballetjes in (pinda)saus, stokbroodje, met bijvoorbeeld Franse kaasjes, fles wijn, pak sap, fles limonade, e.d.. Ongetwijfeld weet u zelf vast ook wel wat lekkers te bedenken

Het landelijke thema van het Startweekend luidt: ‘een goed verhaal’. In het licht van dit thema vragen wij u zèlf een goed verhaal te schrijven van maximaal acht minuten. Het verhaal mag fictie zijn, maar ook non-fictie, (auto)biografisch, anekdotisch of wat ook. Het mag komisch zijn, ontroerend, hilarisch, maar in elk geval ‘een goed verhaal’. Uw verhaal moet wel vòòr 31 augustus per e-mail zijn aangeleverd via  Het organiserend comité beoordeelt de inzendingen en nodigt ‘de winnaar’ uit haar of zijn verhaal tijdens de maaltijd ‘als tussengerecht’ op te dienen. 

Het spreekt voor zich dat u allen van harte welkom bent!

P.s., voor het meedoen aan de startzaterdag hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 24-08-2019 om 11.00 uur
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 24-08-2019 om 14.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 25-08-2019 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 28-08-2019 om 11.00 uur
meer details

 
Startweekend 2019
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.