PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 18 augustus 2019 Zondag 18 augustus 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 9e zondag van de zomer, 18 augustus 2019, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​ Jos Boot

diaken van dienst​ Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant​ Aart Walraven

organist​ René Molenaar

voorganger​ ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​ Marian van den Berg-Adriaanse

koster​ Nelie Bliek-Louws

beeldpresentatie​ Lian Adriaanse-Krijger​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 82:1, 2

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd door LB 82:3 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 869:1, 5, 6, 7

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting     vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 23:23-29

 

Lied – LB 119:33, 34, 40

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 12:49-56

 

Lied (acclamatie) – LB 339b

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 1012

 

Gebeden en gaven

 

Wij gedenken … Pieter van Sluijs …, en zingen LB 247:1, 2

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. Stichting Leergeld** (lichtpaarse collectezak)​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

​-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 767:1, 2, 4, 6, 7 allen; 3 vrouwen; 5 mannen

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

 

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw K. Gabriëlse-den Toonder, Duinweg 43. Zij keerde onlangs terug uit het ziekenhuis.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven.Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: Stichting Leergeld Walcheren helpt kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Stichting Leergeld is er voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Bij een aanvraag wordt eerst het inkomen beoordeeld.
Ook gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten worden geholpen.
Voor deze gezinnen geldt onze inkomensnorm niet.

Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor een schoolreis, excursie of schoolkosten. Ook kan een regeling worden getroffen voor de contributie van een sportclub of op cultureel gebied. 

Zie ook de website: www.leergeld.nl/walcheren

 

* Volgende week zondag, 25 augustus, gaat voor ds. P.L. de Jong uit Oud-Vossemeer; aanvang: 9.30 uur.

 

* In de zomerperiode is er wekelijks ‘open kerk’. Op woensdag, vrijdag en zaterdag staan de deuren van de Catharinakerk van 11.00 – 15.00 uur open voor eenieder die er even wil binnenlopen. Wellicht ook iets om door te geven aan uw gasten? Op zaterdagmiddag wordt ‘open kerk’ besloten met een (klein) orgelconcert op het Bätz-Witte orgel, van 14.30 – 15.00 uur. Zaterdag 24augustus wordt het orgel bespeeld door Gerard Boot. Toegang is vrij. Wel wordt u de mogelijkheid geboden tot een gift in de collectebus bij de uitgang.

 

* Startweekend 2019

Zondag 15 september a.s. is er zowel in Biggekerke/Meliskerke, als in Koudekerke als ook in Zoutelande de jaarlijkse startzondag. Om de verbinding tussen onze gemeenten te bevorderen wordt dit jaar een bijzondere, gezamenlijke activiteit georganiseerd op zaterdag 14 september, in of rond de Catharinakerk in Zoutelande: startzaterdag. 

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30 uur: leuke en spannende film voor de kinderen in de kerkzaal; inloop vanaf 16.15 uur

18.00 - 20.00 uur: gezamenlijke maaltijd. U wordt verwelkomd tussen 17.30 en 18.00 uur. Voor de maaltijd vragen wij u ook zelf iets mee te brengen, bij voorkeur iets te eten (drinken, in welke vorm ook, is eventueel voorradig); u kunt denken aan belegde broodjes, pan soep, hartige taart, salade, rauwkost, gehaktballetjes in (pinda)saus, stokbroodje, met bijvoorbeeld Franse kaasjes, fles wijn, pak sap, fles limonade, e.d.. Ongetwijfeld weet u zelf vast ook wel wat lekkers te bedenken

Het landelijke thema van het Startweekend luidt: ‘een goed verhaal’. In het licht van dit thema vragen wij u zèlf een goed verhaal te schrijven van maximaal acht minuten. Het verhaal mag fictie zijn, maar ook non-fictie, (auto)biografisch, anekdotisch of wat ook. Het mag komisch zijn, ontroerend,hilarisch, maar in elk geval ‘een goed verhaal’. Uw verhaal moet wel vòòr 31 augustus per e-mail zijn aangeleverd via  Het organiserend comité beoordeelt de inzendingen en nodigt ‘de winnaar’ uit haar of zijn verhaal tijdens de maaltijd ‘als tussengerecht’ op te dienen. 

Het spreekt voor zich dat u allen van harte welkom bent!

P.s., voor het meedoen aan de startzaterdag hoeft u zich niet van tevoren aan temelden.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30u
meer details

Film
datum en tijdstip 29-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9.30u
meer details

Duinwandeling
datum en tijdstip 03-10-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.