PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 22 september Zondag 22 september
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 1ste zondag van de herfst, 22 september 2019, 9.30 uur
ouderling van dienst                 Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst                     Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant        Karin Wouters-Kleinepier
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                   Dina Hengst
koster                                      Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                       Jan Janse

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 121:1, 2, 3 

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 121:4 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 713

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – 1 Samuël 19:9-17

Lied – LB 71:1, 2, 3

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 16:1-8

Lied – LB 339b

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 816

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. Vredeswerk** (lichtpaarse collectezak)
                                             2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 994

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Obbink, David Koddelaan 23.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

** Inzameling van de gaven toegelicht: Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’.
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. 
Steunt u deze vredesactiviteiten in binnen- en buitenland met uw gift? Hartelijk dank!

Volgende week zondag, 29 september, is er een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg. De dienst begint om 9.30 uur. Met ingang van zondag 6 oktober beginnen de diensten om 10.00 uur.
* De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat Ad Stroo bereid is gevonden toe te treden tot het college van diakenen. Bevestiging in het ambt van diaken zal plaatsvinden op zondag 13 oktober a.s.. Mochten er bezwaren zijn tegen deze benoeming dan kunnen deze voor zondag 6 oktober a.s. schriftelijk en ondertekend worden toegezonden aan de scriba van de kerkenraad: Annemarie Duvekot-Matthijsse, Boudewijnskerke 56, 4374 SC Zoutelande. 

* Van de Commissie Kerkelijke Activiteiten (KCA):
Op zondag 29 september zal in de Klimop in Koudekerke om 19.00 uur de film "Die letzte Stufe" vertoond worden. Deze film gaat over het leven van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer verzet zich in de oorlog tegen de nazi-invloeden op de kerk. Door zijn deelname aan het actieve verzet komt hij in de gevangenis terecht. Uiteindelijk werd hij op 9 april 1945 in het concentratiekamp Flossenburg geëxecuteerd. 

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00u
meer details

Huis vol muziek
datum en tijdstip 26-01-2020 om 16.30 uur
meer details

Zondag
datum en tijdstip 02-02-2020 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 09-02-2020 om 10.00u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.