PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Diaconie Diaconie

Voorzitter:
Henny van Os-Koevoets, Sloestraat 15. Tel: 06 40950112.

Leden:
vacature

Jopie Dingemanse-Hengst, Werendijke 12. Tel: 561505.


Algemeen emailadres: Mail aan de diaconie.
 


Jaarverslag Diaconie 2015.
 
 
1.Binnenlands diaconaat.
 
Lokaal/regionaal:
 • Paasontbijt georganiseerd in de Wegwijzer er werd deelgenomen door ongeveer 36 mensen.
 • Geldelijke ondersteuning gegeven voor het verzorgen van vakanties voor gehandicapten in het Roosevelthuis.
 • Bekendheid gegeven aan de vakantieweek voor vitale ouderen. Een aantal inwoners uit de gemeente heeft hiervan gebruik gemaakt.
 • Kerstattenties verzorgd voor gemeenteleden van 76 jaar en ouder.
 • Wekelijks gezorgd voor bloemen in de kerkdienst. Deze werden door de dienstdoende diaken bezorgd bij gemeenteleden van 76 jaar en ouder of bij mensen die ziek zijn of in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Dit kunnen ook inwoners van Zoutelande zijn die geen gemeentelid zijn.
 • Bloemen verzorgd voor bewoners van tehuizen in maart en op ziekenzondag in september.
 • Samenwerking voortgezet met Commissie Welzijn Zoutelande voor de diaconale hulpdienst en het organiseren van een kerstmaaltijd voor ouderen. Hiermee gaven wij als gemeente invulling aan onze missionaire taak: kerk zijn midden in de gemeente. Er is deelgenomen door 50 personen. De avond is verzorgd door 10 vrijwilligers.
 • Verjaardags-attentie gefinancierd voor de gemeenteleden van 76 jaar en ouder. Deze zijn op of rond de verjaardag bezorgd door de bezoekdames.
 • Kerstactie voor uitkeringsgerechtigden in Zoutelande. Op deze adressen is door Orionis een bon van € 50,-  bezorgd die gefinancierd is door de diaconie. (Voorheen was dit een gezamenlijke actie van de kerken in de gemeente Veere)
Landelijk:
 • Steun aan landelijke projecten via collectes Kerk in Actie.
 • Het verstrekken van een lening van € 10.000,- aan de diaconale kredietbank voor de bouw van het nieuwe Roosevelthuis.
2.Werelddiaconaat/ZWO
 • Paasgroeten voor gevangenen verzorgd.
 • Diaconaal project in Roemenië: SOK
 • Financiële ondersteuning van een sponsorkind Igor Veselyuk in Oekraïne via Zending over Grenzen.
 • Noodhulpactie georganiseerd voor Nepal wat getroffen was door een aardbeving. Ook 2 weken lang statiegeldbonnen hiervoor ingezameld bij de plaatselijke supermarkt.
 • Bij het paasontbijt is een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het ZWO project van de classis Walcheren in Pakistan. Ook de kinderen van de kindernevendienst hebben hiervoor in de 40- dagentijd gespaard in hun spaardoosjes.
 • Eind september meegedaan aan de actieweek van Kerk in Actie voor noodhulp aan vluchtelingen. Hiervoor de collecte tijdens de dienst van 27 september bestemd. Tijdens het marathonweekend een voetenwasactie georganiseerd waarvan de opbrengst ook bestemd was voor deze noodhulp.
 • In de dienst van 6 december is aandacht gevraagd voor de rechten van de mens, dit naar aanleiding van de internationale dag voor de rechten van de mens op 10 december.
3.Toerusting Gemeente
 • Diaconale collecten afgestemd met PK Biggekerke/Meliskerke en de gezamenlijke vermelding hiervan in het kerkblad wordt door Biggekerke/Meliskerke verzorgd.
 • Diaconale hulpdienst.
 • 40-dagen kalender “Open je handen” uitgereikt aan gemeenteleden. Aan de kinderen van de nevendienst is de 40-dagen kalender van JOP uitgedeeld.
4.Dienen van de Gemeente
 • Taken vervuld tijdens de erediensten bij de bediening van het Heilig Avondmaal en collecteren.
 • Deelname aan 6 diaconievergaderingen en 6 kerkenraadsvergaderingen door alle diakenen en aan de vergaderingen van de classis, DWW en ZWO moderamen en gezamenlijk moderamen door één van hen.
 • Gebouw de Wegwijzer. Geen bijzonderheden. Bouw Willibrordusplein 28 is afgerond, geen schade geconstateerd in de Wegwijzer ten gevolge van sloop en bouw.
 • Gebouw de Boshut. Asbest dak van de Boshut is vervangen. Ondersteuning van het Boshutwerk.
 • Aandacht voor looptijd en verlenging van pachtcontracten.
 • De diaconie bestaat sinds november weer uit 4 leden door toetreding van Henny van Os-Koevoets.


De begroting van 2018 staat hier: Begroting diaconie 2018
 

terug
 
 

Dienst in Bigg/Meliskerke
datum en tijdstip 28-10-2018 om
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 28-10-2018 om 16.30 u
meer details

Herdenking Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2018 om 11.00 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.