PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 10 november 2019 Zondag 10 november 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 10 november 2019 om 10.00 uur.

ouderling van dienst              Ellen Leijnse-Sinke           
diaken van dienst                  Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant    Karin Wouters-Kleinepier   
organist                                René Molenaar     
voorganger                            ds. R. Pousiat ( Koudekerke )        
leiding nevendienst               Piet de Nooijer 
koster                                     Wim de Visser
beeldpresentatie                   Bram Bliek                        

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Lied 84: 1 en 2 

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied: Lied 73:9  

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Eerste schriftlezing – Mattheus 10: 28-39

Lied – 899: 1

Tweede schriftlezing – Romeinen 6: 1-14

Lied –641: 1, 2 en 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 675

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1 Dorpskerkenbeweging, in de lichtpaarse collectezak …
                                               2. Plaatselijk kerkenwerk in de donkerpaarse collectezak
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – Lied 150

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw M.Quist-van Gog, Scheldestraat 18
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: Het zien van de kerktoren van het eigen dorp is voor velen een zich daar thuis voelen. De protestantse kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor de dorpsbewoners. Er gaat veel goed in de dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreekt het aan menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De protestantse kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Dorpskerken mogen vindplaatsen zijn van geloof, hoop en liefde. Collecte van harte aanbevolen.

*Vanmiddag is er weer de ons bekende “Kliederkerk”in het Dorpshuis “Onderdak” in Biggekerke. Een gezellige, creatieve en actieve middag voor iedereen. Het thema is: “Huis op de rots” en de activiteit begint om 15.00 uur. Rond 17.00 uur wordt er afgesloten met een gezamenlijke, eenvoudige maaltijd. Van harte welkom!

*Gespreksavond over Dietrich Bonhoeffer: “De broeder”. Als er één vraag is die Bonhoeffer heeft bezig gehouden, dan is het de vraag naar het wezen van de kerk. Wie is de kerk? Waar is de kerk? Wat is de kerk? Dietrich Bonhoeffer ( 1935) over de betekenis van de bergrede: “Ik geloof te weten dat ik eigenlijk pas innerlijk helder en werkelijk oprecht zou zijn als ik echt begon ernst te maken met de Bergrede. Hier is de enige krachtbron. Het herstel van de kerk komt zeker voort uit een soort van nieuw kloosterleven, dat met het oude alleen een compromisloos leven volgens de Bergrede in de navolging van Christus gemeen heeft. Ik geloof dat het de hoogste tijd is hiervoor de mensen te verzamelen”. De gespreksavond zal zijn op 12 november om 20.00 uur in de Klimop in Koudekerke. 

Volgende week zondag  17 november gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg, weer voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.


*Zaterdag 23 november is er weer de jaarlijkse Wereldmarkt in “De Tienden”. U kunt er van 10.00 uur tot 16.00 uur terecht. De markt wordt georganiseerd door “De Wereldwinkel”  en de commissie “Welzijn Zoutelande” U bent van harte welkom op deze markt voor goede doelen!

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang
datum en tijdstip 15-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 18-12-2019 om 19.00 uur
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.