PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 12 augustus 2018 - Schrift en Tafel Zondag 12 augustus 2018 - Schrift en Tafel


Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 8ste zondag van de zomer, 12 augustus 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde
diakenen van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
koster Rianne Vos-Wouters
leiding nevendienst Dina Hengst
  

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding
-gemeente gaat staan-

Kaarsen worden aangestoken, waarna verstilling

Aanvangslied – LB 70 (psalm van de zondag)

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Lied op de drempel – LB 276

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  
Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

De Schriften

Begroeting    vg. De Heer zal bij u zijn
           allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing – Marcus 7:24-30

Lied – LB 647

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 975

Gaven en gebeden

Voorbeden

Inzameling van de gaven – Kerk in actie/zending (toegelicht in zondagsbrief)
 (tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de nevendienst)

De Tafel
Nodiging

Lofprijzing   vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren
vg. Verheft uw harten
allen Wij zijn met ons hart bij de Heer
vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
  allen Hij is onze dankbaarheid waardig

na (vg.) ‘… de lofzang toe te zingen’: LB 404a

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: ‘… doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408 e (let wel: de tekst op pag. 807 wordt twee maal gezongen, daarna de tekst op pag. 808)

Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)
  -Orgelspel-

Tafellezing – Psalm 34:2-11

Dankgebed

Slotlied – LB 653:1, 2, 7

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):
             

Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw A. Bijl-den Hengst, Roompotstraat 14.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* De inzameling van de gaven toegelicht: In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.
De school staat in de stad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen. 
Recent verhuurt de school de bovenruimte aan een reguliere school. Dit levert de school inkomsten op en geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid om in de pauze met gezonde kinderen te spelen. 

Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009042' of doneer online. Hartelijk dank!

* Naast alle gezelligheid, gemeenschapszin en saamhorigheid hebben alle inspanningen op en rond de folkloristische dag (2 augustus jl.) de Catharinakerk ook een financieel resultaat opgeleverd: ongeveer € 1800!! Allen die op welke wijze ook hun medewerking hebben verleend, van timmeren met de kinderen tot het bakken van cake en taart, van pannenkoeken bakken tot koffie schenken, van het verkopen van lootjes tot het maken en presenteren van foto’s van Zoutelande, van het beschikbaar stellen van prijzen tot het klaarzetten en ook weer opruimen en schoonmaken van de kerkzaal, enz., enz.: heel veel dank! En graag tot een volgende keer!

* Volgende week zondag, 19 augustus, gaat om 9.30 uur ds. Gerrit Ruitenburg voor in deze kerk. Boshutdiensten zijn er de hele zomer (openluchtdiensten) aan het einde van de Duinweg. De diensten beginnen om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur is er koffie/thee.

*Iedere week is het “Open kerk” in onze kerk: woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.  Vertelt u het ook even aan uw gasten? I.v.m. de kunstroute vervalt ‘open kerk’ op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.