PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 14 januari 2018 Zondag 14 januari 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 14 januari 2018 om 10.00 uur.
 
ouderling van dienst                   Jacco Saaman                      
diaken van dienst                        Henny van Os-Koevoets       
kerkrentmeester/collectant         Ad Koppejan  
organist                                    René Molenaar           
voorganger                                 ds .F. van Vliet (Zaamslag)  
leiding nevendienst                     Simone Overgaauw-Ringeling           
koster                                          Wim de Visser                                            
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – Lied 100 
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-
Zingen: Lied 868: 1, 2 en 5
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)
 
Woord van genade
Zingen: Lied 221: 2 en 3
 
Leefregel
Zingen: Lied 119: 12 en 14
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag
 
Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 33: 10 - 11
 
Lied – 317: 1
 
Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 2: 1- 12
 
Lied – 317: 2 en 3
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – 653: 1, 5 en 7
 
Gebeden en gaven
 
We herdenken het overlijden van mevrouw M.J. Kaland-Suurland, gewoond hebbende  David Koddelaan 42 en zingen daarna  Lied 913: 1 en 4.
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – Collecte voor Oecumene  (zie toelichting)
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Slotlied –Lied 871
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
 
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer D. Francke, die deze week in het ziekenhuis heeft gelegen en weer thuis is.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht: Collecte oecumene. SKIN  (samen kerken in Nederland), de landelijke vereniging van 1200 internationale kerken en migrantenkerken, biedt praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus, zowel lokaal als landelijk, meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. SKIN werkt ook samen met de V.U. aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving
 
* Volgende week zondag, 21 januari, gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg, weer voor. Aanvang van de dienst 10.00 uur. Het is een dienst van Schrift en Tafel.
 
*Zondag 21 januari is er weer “Huis vol muziek” in de Catharinakerk. De dienst begint om 16.30 uur, maar u bent welkom vanaf 16.00 uur voor een kopje koffie of thee.
 
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Schrift en Tafel
datum en tijdstip 21-01-2018 om 10.00u
meer details

 
Nieuw beleidsplan
2018 - 2022 meer
 
Kerktuin: zie
Foto's van André Cijvat
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.