PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 15 september 2019 Zondag 15 september 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 13ezondag van de zomer, 15 september 2019, 9.30 uur                                         -Startzondag-

ouderling van dienst                 Jos Boot
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant        Wim Duvekot
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                   Marian van den Berg-Adriaanse
koster                                      Rianne Vos-Wouters
beeldpresentatie                       Piet de Nooijer
 m.m.v. de cantorij o.l.v. Ad Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – cantorijantifoon A: LB 84b; allen: LB 84:1, 2

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 84:6; cantorij: antifoon -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299e(alleen ‘kyrie’; I = cantorij; II = allen)

Glorialied – LB 869:1, 7

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting     vg.        De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – 1 Samuël 17:31-51

Lied – LB 115: cantorij1; allen 2, 3, 4

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 15:1-10

Lied – cantorijLB 339c; allen LB 518:4

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 664: cantorij1; allen 2, 3

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Zending Kerk in het Midden-Oosten**  (lichtpaarse collectezak)    2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 756: cantorij:1, 6; allen:4, 5, 7, 8

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemenuit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw E. Melis-de Visser, Deurlostraat 14.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienstvoor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

** Inzamelingvan de gaventoegelicht:De Syrische Sara Savva werkte al zes jaar op de Amerikaanse ambassade in Libanon, toen Father Alexi Chehadeh, aartsbisschop van de Grieks-orthodoxe kerk, haar vroeg voor het team van de kerkelijke hulporganisatie GOPA-DERD, de grootste hulpverlener in Syrië. Ze kon geen nee zeggen: “Ik wil alles van mezelf geven en mensen hoop bieden op een nieuwe toekomst in Syrië.” Van 7 tot 16 september bezoekt Sara samen met Father Alexi protestantse gemeenten in Nederland om haar verhaal te vertellen!
In Syrië coördineert Sara alle hulp die door de vijfhonderd medewerkers en duizenden vrijwilligers van de Grieks-Orthodoxe kerk tot in de verste uithoeken van Syrië wordt gegeven. Nu het langzaam maar zeker rustiger wordt in het land, verandert die hulp van noodhulp in voorzichtig herstel en inkomenszekerheid voor Syrische burgers. “De mensen willen niets liever dan hun land weer opbouwen”, vertelt Sara. “En overal waar hulp komt, zie je dat mensen nieuw elan krijgen. Een school die weer wordt opgebouwd, woonruimtes die worden opgeknapt, vaktrainingen om mensen te leren een eigen onderneming op te zetten: het biedt allemaal hoop. En hoop is het belangrijkste dat wij ze kunnen geven.” Waarom ze dit werk doet en volhoudt? “Ik wil als discipel van Jezus in Zijn voetsporen treden en mensen helpen.” Na jaren van noodhulp kan de focus nu richting wederopbouw en inkomenszekerheid voor Syrische burgers: “Daar werken we met man en macht aan.”

*Volgende week zondag, 22 september, 9.30 uur, Catharinakerk, voorganger ds. Gerrit Ruitenburg.


* Donderdag 19 september a.s. is er een informatieavondover de musical"Brokstukken" in de Odulphuskerk. Aanvang 20 uur; inloop vanaf half 8. Iedereen: van harte welkom!

* Vanaf morgen, maandag 16 september, wordt door de fa. Thissen schilder- en stukadoorswerkin onze kerk uitgevoerd, met name in de wandelkerk en boven de wenteltrap. Wanneer alles volgens plan verloopt worden de werkzaamheden deze week ook voltooid.

*Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

* Berichten voor de zondagsbriefgraag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

* Indien u de kerkdienstlater wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-10-2019 om 10.00u
meer details

Gespreksavond Bonhoeffer
datum en tijdstip 15-10-2019 om 20.00 uur
meer details

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.