PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 17 november 2019 zondag 17 november 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 9e zondag van de herfst, 17 november 2019, 10 uur

ouderling van dienst                 Ineke Kusse-van de Vreugde 
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets  
kerkrentmeester/collectant        Matty Jesmiatka-Koppejan 
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg 
leiding nevendienst                   Dina Hengst 
koster                                      Nelie Bliek-Louws
beeldpresentatie                       Ad Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 9:1, 4, 5 

Bemoediging       vg.  Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                             vg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Gezongen drempelgebed – LB 275 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 304

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen …’

De Schriften

Begroeting     vg.        De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 3:1-15

Lied – LB 135:1, 2, 3, 10

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 20:27-38

Lied – LB 807

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 803:1, 2, 4, 6 

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Kerk in actie, Noodhulp** (lichtpaarse collectezak)                         2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 753

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer J. Roelse, Borné 22.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

** Inzameling van de gaven toegelicht: Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance. Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om als ACT Alliance zeer snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevolking, maar krijgen geen (inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor de getroffenen uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen.
Door via dit fonds van de ACT Alliance te werken, kan Kerk in Actie snel op rampen te reageren, zodat bij kleinschalige rampen tijdig en effectief hulp kan worden geboden aan de lokale bevolking in de eerste dagen na de ramp. Er wordt dan tot maximaal 125.000 euro beschikbaar gesteld aan lokale partnerorganisaties die lid zijn van de ACT Alliance.

Volgende week zondag, 24 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst gedenken we onze gemeenteleden en dorpsgenoten die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood ontvielen. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg. Na de dienst is er gelegenheid voor een nadere ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of en glas thee. * Sinds gisteren, zaterdag 16 november, is mevrouw E. Adriaanse-Dekker weer terug in haar woning, Borné 9. We wensen haar van harte verder herstel toe!

* Maandag 18 november a.s. vergadert de kerkenraad; 19.30 uur in de Wegwijzer. De classispredikant van de classis Delta, ds. A. van der Maas, zal (een deel van) de vergadering bijwonen, met het oog op een nadere kennismaking en om van gedachte te wisselen over de a.s. predikantsvacature.

*Zaterdag 23 november is er weer de jaarlijkse Wereldmarkt in “De Tienden”. U kunt er van 10.00 uur tot 16.00 uur terecht. De markt wordt georganiseerd door “De Wereldwinkel” en de commissie “Welzijn Zoutelande”. U bent van harte welkom op deze markt voor goede doelen!

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang
datum en tijdstip 15-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 18-12-2019 om 19.00 uur
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.