PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 18 feb 2018 - 1e Zondag 40 dagen tijd Zondag 18 feb 2018 - 1e Zondag 40 dagen tijd

Ordening van de gezamenlijke dienst van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande, Catharinakerk, 1ste zondag  in de Veertigdagen, 18 februari 2018, 10 uur

ouderling van dienst Adri Davidse
diakenen van dienst Henny van Os-Koevoets / Jan Vink
kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Dina Hengst
koster Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 91:1, 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 91:5, 6 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan kijken we naar de projectverbeelding en in de zorgkoffer … en zingen we LB 806
Ook wordt het kaarsje in het lantaarntje aangestoken
 
De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 9:8-17

Lied – LB 25a

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1:9-15

Lied – LB 542

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 538

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. 40-dagen project (toegelicht in zondagsbrief); zie ook: https://vimeo.com/251705066  
https://www.kerkinactie.nl/download/CAwdEAwUUkNAV0hC&inline=0
2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 536

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Stroo-Schreijenberg, Bellink 9. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht:  Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie International Orthodox Christian Charities (IOCC) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

* Eenvoudige maaltijd voorafgaand aan Vesper.
In de Veertigdagen tijd kunt U steeds op donderdag deelnemen aan een (wekelijks terugkerende)  sobere maaltijd. De inloop is van af 17.30 uur in ‘t Klokuus te  Biggekerke. Wilt U mee eten dan dient U zich uiterlijk één dag voor de maaltijd aan te melden. Tel: 553208  of ; kosten zijn 3.50 euro
Aansluitend kunt U de Vesper bijwonen welke  gericht zal zijn op bezinning . Aanvang van de Vesper: 19.00 uur  in de Dorpskerk .
De maaltijden en de Vespers zullen in de aankomende  veertigdagenperiode wekelijks op donderdag plaatsvinden.

* Vanmiddag is er weer een Huis vol Muziek. Deze keer is uw gastgemeente Biggekerke; uw gastvrouw is ds. Nicolette Vlaming en er is medewerking van het Koor Voci Miste . Er is koffie inloop vanaf 16.00 uur. Aanvang van de viering: 16.30 uur.

***Berichten van de protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke:   

* Volgende week zondag gaat ds. R. Poesiat uit Koudekerke om 10 uur voor in de Odulphuskerk.
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden aan of telefonisch tel. 850682 of tel. 06-22950204.
* Voor pastoraat kunt contact opnemen met ds. Nicolette Vlaming, tel. 769126 of via .
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl

*** Berichten van de protestantse gemeente Zoutelande

* Volgende week zondag, 25 februari, gaat ds. N.F. Vlaming voor in de Catharinakerk

* Op maandag 19 februari is er in het Wozoco 'de Tienden’ een Seniorenkring. Als U het fijn vind om met uw leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over een  altijd weer interessant onderwerp dan is deze middag beslist iets voor U. Thema is deze maandag: Hoop en verwachting. Gespreksleider is Gerrit Ruitenburg  en we beginnen om 14.00 uur met een kopje koffie.

* Wie wil ook dit jaar weer meehelpen om onze kerk een jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven? U bent zeer welkom op donderdagochtend 1 maart. We beginnen om 9.00 uur. Het zou fijn zijn wanneer ook mannen zich melden. Voor inlichtingen:
Rianne Vos, tel.  0118562207 /

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30u
meer details

Zomeravondconcert
datum en tijdstip 27-06-2018 om 20.30 uur
meer details

Familieconcert
datum en tijdstip 29-06-2018 om 16.00 u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.