PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 19 augustus 2018 Zondag 19 augustus 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 9e zondag van de zomer, 19 augustus 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Jacco Saaman
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Ernst Ettema
organist Perry Boogaard
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse
koster Jasper Overgaauw

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 149:1, 2, 3

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 149:4 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB  867

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren


Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 35

Lied – LB 146:1, 3, 4, 5

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 7:31-37

Lied – LB 677

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 534

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. Bloemendienst (kort toegelicht in zondagsbrief)          2. Plaatselijke kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 608

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

* Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie / thee. Voor de kinderen is er limonade. Met iets erbij natuurlijk. Ook de gasten: van harte welkom! Auch unsere Gäste: herzlich Wilkommen!


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer A. Boogaard en mevrouw J. Schats, Borné 52.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De bloemen uit de kerk worden wekelijks bezorgd bij een gemeentelid, of bij iemand uit het dorp, als groet, maar ook als blijk van verbondenheid of van meeleven in zorgelijke dagen. Om deze door velen gewaardeerde taak het hele jaar te kunnen vervullen is de opbrengst van deze collecte bestemd.

* Volgende week zondag, 26 augustus, gaat ds. A. Dekker uit Brielle voor in de Catharinakerk. Aanvang: 9.30 uur. Boshutdiensten zijn er deze hele zomer (openluchtdiensten aan het einde van de Duinweg ). Zondag 26 augustus de laatste. De diensten beginnen om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur is er koffie/thee.

*Iedere week is het “Open kerk” in onze kerk: woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.  Vertelt u het ook even tegen uw gasten? Iedere zaterdagmiddag is er van 14.30 uur tot 15.00 uur een orgelconcert. Toegang vrij.  Op 25 augustus treedt op: Gerard Boot uit Middelburg.

*Wilt u zo vriendelijk zijn om uw fiets, als u op de fiets naar kerk komt, niet voor de bankjes te zetten, maar bij voorkeur aan de achterzijde, dat is de noordzijde, of rond de consistorie? Dank voor uw medewerking

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.