PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 21 oktober 2018 Zondag 21 oktober 2018


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 5e zondag van de herfst, 21 oktober 2018, 10 uur

ouderling van dienst Jos Boot
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Aart Walraven
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Piet de Nooijer
koster Wim de Visser
m.m.v. ‘Met hart en stem’, o.l.v. drs. Jochanan van Driel

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 217:
1 koor, 2 dames, 3 heren, 4 en 5 koor en gemeente

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e
(alleen ‘kyrie’; I = koor, II = allen)

Glorialied – LB 103c: 1 koor; 2 koor en gemeente; 3 heren; 4 en 5 allen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften


Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 29:18-24

Lied – ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’: 1, 2, 3, 4, 5 koor; 4, 5 kan / mag worden meegezongen door gemeente

4.Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
   als God herstellen zal wat wij verknoeiden,
   als rusten zullen alle zwaarvermoeiden,
   als tranen zijn verdreven door een lach.

5. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
     als God zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
     en in het nieuw Jeruzalem zal wonen,
     wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 10:32-45

Lied – ‘Zie ik de bergen’, koor

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 836 (melodie lvdk 463): 1 koor; 2 koor en gemeente; 3 heren; 4 dames; 5 allen

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1.Lilianefonds (kort  toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 416:1, 2, 3 -heren zingen steeds eerste regel; regel 2 en 3 zingt het koor (vierstemmig); dames zingen steeds vierde regel-

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen LB 416:4

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en als blijk van meeleven naar de heer en mevrouw Reuter, Swaalingestraat 31.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Een wereld die openstaat voor het kind. Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.
Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 30 landen. In elk van deze landen hebben we een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn - het mediation team - steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel.


* Volgende week zondag, 28 oktober, is er een gezamenlijke dienst in de Odulphuskerk te Meliskerke. Voorganger is ds. N.F. Vlaming. Aanvang: 10 uur. In verband met deze gezamenlijke dienst is er deze zondag geen dienst in de Catharinakerk.

* Vrijwilligersavond, vrijdagavond 26 oktober, Catharinakerk. Inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur is er een (kort) programma met beelden uit het Syrië van voor de oorlog die in 2011 begon. Aansluitend een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Mocht u als vrijwilliger onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, wees nochtans van harte welkom!

* Huis vol Muziek
Omdat u het vorig seizoen gewaardeerd hebt start de CKA ook weer dit seizoen een ‘Huis vol Muziek’. Op deze meezingmiddag zullen voornamelijk liederen uit ‘Johannes de Heer’ gezongen worden, dus zeker voor vele ouderen onder ons een middag van herinnering en nostalgie. Maar ook voor degenen die graag zingen, jong of oud, is dit een aanrader. Muzikale medewerking wordt verleend door de mondharmonica- vereniging De Krekels uit Westkapelle.
Plaats: Michaëlskerk, Koudekerke. Datum: 28 oktober.
Let op! Gewijzigde aanvangstijd: 17.00 uur!!

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.