PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 22 december 2019 zondag 22 december 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 4e zondag in advent, 22 december 2019, 10 uur

ouderling van dienst                 Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst                     Jopie Dingemanse
kerkrentmeester/collectant        Wim Duvekot
organist                                    Cees Sanderse
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                   Simone Overgaauw-Ringeling
koster                                      Nelie Bliek-Louws
beeldpresentatie                       Jan Janse

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst
-waarna allen gaan staan en verstillen-

Voorbereiding

Lied van de intocht – LB 19:1, 2 

Bemoediging       vg.  Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                             vg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Gezongen drempelgebed – LB 286 -waarna allen gaan zitten-

De vierde adventskaars wordt aangestoken Tibbe en Siem

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 281:1, 2, 3, 4, 5

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan kijken we naar de poster en zingen we, terwijl het kaarsje in het lantaarntje wordt aangestoken, het projectlied ’Geef licht…’

De Schriften

Begroeting     vg.        De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag
Lezing uit het Eerste Testament – Micha 7:1-7 + 18-20

Lied – LB 24:1, 2, 3

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 1:18-25

Lied – LB 473

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 466:1, 3, 7

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Kledingbank Zeeland** (lichtpaarse collectezak)                            2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 433

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Scheele-de Jonge, Zwinstraat 18.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Inzameling van de gaven toegelichtStichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Sinds de opening van ons uitgiftecentrum in Middelburg in 2012 hebben wij meer dan negenduizend klanten mogen ontvangen, waarvan ongeveer de helft kinderen zijn onder de 18 jaar. Dit houdt in dat er al meer dan 13.000 kledingpakketten zijn uitgedeeld. De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk van ongeveer 100 vrijwilligers. Vanaf juni 2018 hebben we ook een uitgiftecentrum in Zeeuws-Vlaanderen. 

* Vandaag staan de kerstattenties voor de senioren weer gereed achterin de kerk. Wij vragen u er één of meerdere mee te nemen en te bezorgen op de aangegeven adressen. Namens de diakenen bij voorbaat hartelijk dank, u neemt ons veel werk uit handen. 

Diensten in de Catharinakerk in het vooruit:
- Dinsdag 24 december, 22.30 uur, Kerstnachtdienst, m.m.v. het Willebrord Ensemble o.l.v. Ad Stroo. Samenzang vanaf 22.20 uur. Na de dienst: kerstbrood en glühwein. Organist: René Molenaar. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg.
- Woensdag 25 december, 10.00 uur, Kerstmorgendienst, m.m.v. Maartje Stroo, sopraan en Ad Stroo op cornet. Na de dienst: koffie met een buffet van kerstlekkernijen. Organist: René Molenaar. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg
- Zondag 29 december, 10.00 uur, voorganger ds. N. van Doorn uit Middelburg.
 - Dinsdag 31 december, 19.30 uur, Oudjaarsavonddienst. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg

Vanavond geeft muziekvereniging Luctor et Emergo haar kerstconcert in de Catharinakerk. De fanfare staat onder leiding van dirigent Junior Huigen. De toegang is vrij. Wel wordt er bij het verlaten van de kerk een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
 
* De prijsvraag Mensenrechten die vorige week in de kerk werd uitgedeeld leverde 10 reacties op. Dat is mooi want het waren 10 vragen en de aanleiding was 10 december. Inzenders hebben per mail een reactie gehad. Ik had beloofd dat het moeilijke vragen waren. Niemand was foutloos, twee inzenders hadden één fout. Het was leuk om te doen, hopelijk hebben we er allen wat van geleerd.
De antwoorden staan ook op de hoofdpagina van onze website.
Jos Boot.

* In het weekend van 22 december is de heer W. den Otter, Wielingenstraat 15, 4374 BH, plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment verblijft hij nog in het Amphia-ziekenhuis te Breda, maar wellicht verhuist hij één dezer dagen naar het ADRZ te Goes. Mocht u een kaartje willen sturen als blijk van meeleven (zal zeker op prijs worden gesteld) dan kunt u dat het beste doen naar het thuisadres.

40-dagenboekje 2020
Inmiddels is het gebruikelijk dat gemeenteleden uit onze drie gemeenten een bijdrage aanleveren voor een dag in het 40-dagen boekje. Het zou fijn zijn als wij weer een gevarieerd boekje kunnen maken. Een puzzel, gedicht, tekst, recept, kunstwerk kan het zijn en misschien heeft u nog andere suggesties. Denkt u er alvast maar eens over na. Schroom niet maar geef u op als u mee wilt doen dan nemen wij contact met u op. Dat kan per email naar:   of bel naar 06-48350211.

* Voor het eerstkomende Huis-vol-Muziek dat op 26-01-2020 plaatsvindt in de Michaëlskerk te Koudekerke bent u in de gelegenheid om uw keuze-lied op te geven uit het liedboek. In de wandelkerk ligt een opgaveformulier dat u ingevuld kunt inleveren tot 29 december a.s., hier in de kerk of bij Ineke Kusse Scheldestraat 7.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00u
meer details

Huis vol muziek
datum en tijdstip 26-01-2020 om 16.30 uur
meer details

Zondag
datum en tijdstip 02-02-2020 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 09-02-2020 om 10.00u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.