PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 27 oktober 2019 Zondag 27 oktober 2019
Ordening van de (gezamenlijke) dienst van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande, Catharinakerk, 6e zondag van de herfst, 27 oktober 2019, 10.00 uur

ouderling van dienst                 Adrie van Sluijs
diakenen van dienst                  Sonja Minderhoud 
 Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant        Ad Koppejan    
organist                                   René Molenaar 
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                   Simone Overgaauw-Ringeling
koster                                      Rianne Vos-Wouters
beeldpresentatie                       Piet de Nooijer             

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 130a:1, 2 

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 130a:3 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 117a

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen …’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 14:7-10 + 19-22

Lied – LB 80:1, 2, 3

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 18:9-14

Lied – LB 944

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 990

Gebeden en gaven
 
Inzameling van de gaven –    1. Gezamenlijk diaconaal project: Syrië (toegelicht door een lid van het Syrië-comité) -lichtpaarse collectezak-
                                               2. Plaatselijk kerkenwerk -donkerpaarse collectezak- (tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 837

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

* Na de dienst: koffietheelimonade. Wilt u er iets lekkers bij? Graag een (vrijwillige!) bijdrage in het busje. Kinderen hebben in de voorbije weken (ook gisteren!) mooie spullen gemaakt voor de verkoop. Alles voor de actie voor Syrië! 

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw W. Poppe-Wondergem, Oranjeplein 11. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert: 
27 oktober – Huis-vol-muziek - Huub Oosterhuis
Vanmiddag gaan wij in het huis-vol-muziek op zoek met de liederen en teksten van Huub Oosterhuis met het thema `Ken je mij?`. Philip Feij zal ons begeleiden op orgel en piano. U bent welkom om 16.00 uur in de Catharinakerk te Zoutelande voor een kopje koffie of thee. Het huis-vol-muziek begint dan om 16.30 uur.
6 november – Dankdag voor gewas en arbeid 
Voorafgaande aan de dankdagdienst in de Odulphuskerk wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke broodmaaltijd.
Inloop:                17.30 uur
Maaltijd:             17.45 uur
Dienst:                19.30 uur
Opgave graag vóór 4 november per e-mail of telefonisch bij Ineke Kusse 06-21680207, Rinus Kamerling 06-24715460 of Jos van Keulen 06-48350211
* Volgende week, zondag 3 november, is er om 10.00 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke, waarin voorgaat ds. Nicolette Vlaming. In de Catharinakerk staat de dienst in het teken van 75 jaar bevrijding. Medewerking wordt verleend door enkele muzikanten van Luctor & Emergo. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg

Mededelingen Biggekerke/Meliskerke
Donderdag 31 oktober is iedereen die wil welkom in de Odulphuskerk met zijn of haar handwerkje. Van 14.30 - 16.30 uur. Om te praten en te breien tegelijkertijd of om een spelletje te doen; dus voor de gezelligheid.
* Eten in M.F.A.  Onderdak  Biggekerke 
Vrijdag 1 november kunt u weer komen eten in M.F.A Onderdak. U kunt vanaf 11.45 uur binnenlopen. We eten van 12.00-13.00 uur. Op het menu staat dit keer een echte Zeeuwse maaltijd. Mosselen met frietjes en salade. Het nagerecht is een crêpe met een bolletje bolusijs.
Doel is: kerk van het dorp willen zijn en we hopen ook de onderlinge contacten tussen gemeenteleden van Biggekerke en Meliskerke te verstevigen. We zijn tenslotte één gemeente.
We kunnen laten zien dat we kerk van het dorp willen zijn als we vrienden, kennissen of buren meenemen die lid van een andere kerk zijn of misschien wel helemaal niet tot de kerk behoren.
De kosten zijn € 7,00 p.p. exclusief de drankjes. Opgeven kan door een mail te sturen aan  of bellen 06 20 43 98 70. Opgeven voor woensdag 17:00 uur.
* Het is vandaag bijbelzondag. Dat vieren we in Middelburg al jaren met een bijbelquiz. Ook dit jaar wordt er weer een quiz gehouden: a.s. dinsdagavond 29 oktober in de Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 1. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur; koffie en thee staan klaar. Om 20.00 uur begint de quiz. U kunt (onaangemeld) individueel deelnemen, maar u kunt ook deelnemen in een team van 5 personen. Meld u dan van tevoren aan bij dan zorgen wij dat er een tafel voor uw team klaar staat. Deelname is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden met als doel: Kinderbijbels voor Moldavië. Werkgroep NBG Middelburg.

Mededelingen Zoutelande
* Morgen, maandag 28 oktober, 14.00 uur: Seniorenkring in Wozoco De Tienden. Ook mensen ‘van buiten’: hartelijk welkom. Onderwerp: ‘Vertrouwen’
Herdenking bevrijding Zoutelande. Op zaterdag 2 november om 20.00 uur is er een bevrijdingsconcert door Luctor et Emergo in de Catharinakerk. Zondag 3 november, 10.00 uur, staat de kerkdienst in teken van de bevrijding. Maandag 4 november om 10.30 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de Catharinakerk i.a.v. de burgemeester, Luctor et Emergo en schoolkinderen. Tevens de boekpresentatie van “Wie waren zij?”. Aansluitend bloem- en kranslegging. Om 13.30 uur is er een herdenking bij het graf van Mac Leod en om 14.15 uur is er een bijeenkomst bij het monument van Reginald James (fietspad achter camping Janse).
* Omdat er in het laatste halfjaar door geen enkel gemeentelid gebruik is gemaakt van de mogelijkheid haar of zijn kind tijdens de kerkdienst toe te vertrouwen aan de leiding van de crèche, zal deze kerkelijke activiteit vanaf zondag 10 november tot nader bericht worden stopgezet. Mochten zich op een zondag toch kinderen melden voor de crèche, dan kunnen zij mee naar de nevendienst. De leiding van de nevendienst kan op dat moment alsnog een crèchemedewerkster inschakelen
Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10.00u
meer details

Eeuwigheidszondag
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Eerste Advent
datum en tijdstip 01-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.