PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 29 sept 2019 - Schrift en Tafel Zondag 29 sept 2019 - Schrift en Tafel

Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 2e zondag van de herfst, 29 september 2019, 9.30 uur

 

ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde

diaken van dienst Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant Matty Jesmiatka-Koppejan

organist Cees Sanderse

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

koster Nelie Bliek-Louws

leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling

beeldpresentatie Jan Janse

   

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

-gemeente gaat staan-

 

Kaarsen worden aangestoken, waarna verstilling

 

Aanvangslied – LB 103:1, 2, 8

 

Bemoediging  vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

   vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Morgenlied – LB 221

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  

Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,

ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

 

De Schriften

 

Begroeting       vg. De Heer zal bij u zijn

            allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing – 1 Samuël 21:2-10

 

Lied – LB 146:1, 3, 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 992

 

Gaven en gebeden

 

Voorbeden

 

Inzameling van de gaven – 1. Werelddiaconaat – Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië** (lichtpaarse collectezak) 

        2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

 

De Tafel

Nodiging

 

Lofprijzing  vg. De Heer zal bij u zijn

  allen De Heer zal u bewaren

 vg. Verheft uw harten

  allen Wij zijn met ons hart bij de Heer

  vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God

   allen Hij is onze dankbaarheid waardig

 

na (vg.) ‘… en zingen wij U toe’: LB 404a

 

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: ‘… doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

 

Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408 e (let wel: de tekst op pag. 807 wordt twee maal gezongen, daarna de tekst op pag. 808) 

 

Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)

   -Orgelspel-

 

Tafellezing – Johannes 6:30-35

 

Dankgebed

 

Slotlied – LB 390

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

              

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw P. de Nooijer-Kleinepier, Kon. Wilhelminastraat 22, Westkapelle. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

** De inzameling van de gaven toegelicht - Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat september

 

* De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat Ad Stroo bereid is gevonden toe te treden tot het college van diakenen. Bevestiging in het ambt van diaken zal plaatsvinden op zondag 13 oktober a.s.. Mochten er bezwaren zijn tegen deze benoeming dan kunnen deze voor zondag 6 oktober a.s. schriftelijk en ondertekend worden toegezonden aan de scriba van de kerkenraad: Annemarie Duvekot-Matthijsse, Boudewijnskerke 56, 4374 SC Zoutelande. 

 

* Met ingang van volgende week zondag, 6 oktober, beginnen de diensten weer om 10.00 uur. In verband met de kustmarathon is er een themaviering, mede voorbereid door jongeren. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg

 

* Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert:

Film
Vanavond zal in de Klimop in Koudekerke om 19.00 uur de film "Die letzte Stufe" vertoond worden. Deze film gaat over het leven van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer verzet zich in de oorlog tegen de nazi-invloeden op de kerk. Door zijn deelname aan het actieve verzet komt hij in de gevangenis terecht. Uiteindelijk werd hij op 9 april 1945 in het concentratiekamp Flossenburg geëxecuteerd. 
Duinwandeling
Donderdag 3 oktober is een wandeling door de duinen gepland met onderweg gedichten van Dietrich Bonhoeffer. Iedereen die mee wil: 14.00 uur verzamelen bij de Catharinakerk in Zoutelande. 

 

* De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis van de heer Adrie Poppe vindt plaats op maandag 30 september, 13.00 uur, in de Catharinakerk.

 

* I.v.m. bovengenoemde afscheidsdienst wordt de seniorenkring in De Tienden van 30 september verplaatst naar maandag 28 oktober a.s., 14.00, in het Wozoco.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:  

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang
datum en tijdstip 15-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 18-12-2019 om 19.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.