PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
ANBI status kerk & Stichting Catharina Cultureel ANBI status kerk & Stichting Catharina Cultureel
 
Protestantse Gemeente te Zoutelande

 
Giften aan onze kerk mogen worden opgegeven bij de jaarlijkse belastingaangifte ter vermindering van de inkomstenbelasting.
Uw bijdrage is van harte welkom via NL84RABO0375560815 tnv. Protestantse Gemeente Zoutelande.
E.e.a. valt onder de regeling van de zgn. ANBI status.
Hieronder de formele gegevens van deze status.
 
Naam Protestantse Gemeente te Zoutelande
RSIN 824 128 163
Contactadres Boudewijnskerke 56, 4374 SC Zoutelande (Scriba)
Bestuursamenstelling 1 voorzitter
1 secretaris (scriba)
3 colleges: Taakgroep Pastoraat, Ouderling-Kerkrentmeesters, Diakenen
Hoofdlijnen beleidsplan Het vieren (individuele en gemeenschappelijke omgang met
elkaar) en geloofsverdieping.

Het leren (catechese, gesprekskringen).
Het dienen (pastoraat, diaconaal), omzien naar elkaar en anderen.
Het volledige beleidsplan staat hier: Beleidsplan 2018-2022.
Beloningsbeleid De predikant ontvangt zijn/haar traktement volgens de daarvoor geldende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland. Kosters en organisten ontvangen een vergoeding.
Doelstelling Het werken aan de instandhouding van de plaatselijke gemeente teneinde dienstbaar te kunnen blijven aan de samenleving.
Actueel verslag activiteiten Zie de pagina’s “Agenda” en “Kerkdiensten” van de website
Financiële verantwoording Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij de boekhouder of bij de scriba, zie ook het overzicht hieronder.
Voorgenomen bestedingen Baten komen ten goede aan de totstandhouding van de Protestantse Gemeente
   
 

ANBI Status

Diaconie Protestantse Kerk te Zoutelande

Giften aan de diaconie mogen worden opgegeven bij de jaarlijkse belastingaangifte ter vermindering van de inkomstenbelasting.
E.e.a. valt onder de regeling van de zgn. ANBI status.
Hieronder de formele gegevens van deze status.
 
Naam Diaconie Protestantse Gemeente te Zoutelande
RSIN 004 343 682
Contactadres Wilibrordusplein 26, 4374 AX Zoutelande
Bestuursamenstelling 1 voorzitter
1 lid
Hoofdlijnen beleidsplan Het dienstbaar zijn aan de naaste door te leven met God, hierin Zijn wil doen en afhankelijk te zijn, is het kenmerk van het diaconale werk. Waar mensen in nood verkeren, zal de diaconie haar taak oppakken, zowel binnen de plaatselijke gemeente, als ook in de directe omgeving, èn landelijk èn wereldwijd.
Beloningsbeleid De Diaconie wordt bestuurd door vrijwilligers en is onderdeel van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zoutelande.
Doelstelling Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Actueel verslag activiteiten Binnenlands Diaconaat (lokaal, regionaal & landelijk);
Werelddiaconaat (Roemenië, Oekraïne, Oeganda, Syrië, Zuid-Afrika);
Toerusting & dienen van de eigen gemeente.
Financiële verantwoording Zie onderstaand overzicht.
Voorgenomen bestedingen De gelden van de Diaconie komen ten goede aan diaconale doelen: plaatselijk, regionaal en wereldwijd. Zij wil daarmee haar aandeel leveren in de bestrijding van armoede in de wereld.


 
Algemene info:

Indien u informatie zoekt over hoe de regels zijn t.a.v. belastingaftrek voor giften, kijk dan hier: Info Belastingdienst Giften.

Er is ook een handige rekenhulp, deze staat hier: Schenkcalculator.

Er is ook specifieke informatie van de PKN: Folder "Nalaten" .
terug
 
ANBI rapport
 

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang
datum en tijdstip 15-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 18-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 19-12-2019 om 19.00 uur
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.